วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวสุพัตรา เพชรดี สรรพสามิตพื้นที่ตราด นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก และบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด


 • 120862001.jpg
 • 120862002.jpg
 • 120862003.jpg
 • 120862004.jpg
 • 120862005.jpg
 • 120862006.jpg
 • 120862007.jpg
 • 120862008.jpg
 • 120862008.jpg
 • 120862009.jpg
 • 1208010.jpg