กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางสาวสุพัตรา เพชรดี สรรพสามิตพื้นที่ตราด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  ณ บริเวณคลองข้างโรงเรียนตราษตระการคุณ และบริเวณสวนสาธารณะบ้านเกาะเกตุ 


 • 4June62011.jpg
 • 4June62012.jpg
 • 4June62013.jpg
 • 4June62014.jpg
 • 4June62015.jpg
 • 4June62016.jpg
 • 4June62017.jpg
 • 4June62018.jpg
 • 4June62019.jpg
 • 4June62020.jpg
 • 4June62022.jpg
 • 4June62021.jpg