กิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุพัตรา เพชรดี สรรพสามิตพื้นที่ตราด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ร่วมกับเรือนจำจังหวัดตราด จัดขึ้นบริเวณพื้นที่ของเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด

 


  • 18May6201.jpg
  • 18May6202.jpg
  • 18May6203.jpg
  • 18May6204.jpg
  • 18May6205.jpg