สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ทหาร ณ จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ได้ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ฉก.ทพ.นย.512 ตั้งจุดตรวจจุดสกัดนักท่องเที่ยวและพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชา เพื่อป้องกันการลักลอบขนของหนีภาษี ณ จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด


  • 15May6201.jpg
  • 15May6202.jpg
  • 15May6203.jpg
  • 15May6204.jpg
  • 15May6205.jpg
  • 15May6206.jpg
  • 15May6207.jpg