พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุพัตรา เพชรดี สรรพสามิตพื้นที่ตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเช้า การเปิดกรวยถวายราชสักการะ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ณ วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง อำเภอเมืองตราด

  • 4May6203.jpg
  • 4May6201.jpg
  •  
  • 4May6202.jpg

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุพัตรา เพชรดี สรรพสามิตพื้นที่ตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด(สนามหลวง)

  • 5May6201.jpg
  • 5May6203.jpg
  • 5May62007.jpg
  • 5May62006.jpg

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุพัตรา เพชรดี สรรพสามิตพื้นที่ตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยในช่วงเช้าร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณอาคารบ้านพักข้าราชการกรมสรรพสามิต และร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดตราด

  • 6May6201.jpg
  • 6May6202.jpg

 


-