โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุพัตรา เพชรดี  สรรพสามิตพื้นที่ตราด เข้าร่วมประกอบพิธีปลงผมนาค ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดตราด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ร่วมกับคณะสงฆ์ จัดขึ้นที่วัดสุวรรณมงคล ซึ่งเป็นวัดศูนย์กลางในการจัดโครงการของอำเภอเมืองตราด

 

สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดตราด จัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม ในส่วนของจังหวัดตราดได้มีการกำหนดให้มีการรับผู้เขารับการอุปสมบทตามโครงการนี้ตามวัดศูนย์กลางของทุกอำเภอ


  • 2May2001.jpg
  • 2May2002.jpg
  • 2May2003.jpg
  • 2May2004.jpg
  • 2May2005.jpg