สืบสานประเพณีเทศกาลงาน "วันไหลแหลมงอบ" ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 26 เมษายน 2562 สำนักงานสรรพสามิต เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแหลมงอบ กิจกรรมสืบสานประเพณีเทศกาลงานวันไหลแหลมงอบ ภายใต้ชื่อ “ชื่นฉ่ำถ้วนหน้า เมษาฯ ศุกร์สุดท้าย จุดหมาย สุดแผ่นดินตะวันออก”  ร่วมควบคุมตรวจสอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในบริเวณสถานที่จัดงาน

 


  • 26April001.jpg
  • 26April002.jpg
  • 26April003.jpg
  • 26April004.jpg