บูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านปราบปราม

วันที่ 24 เมษายน 2562 สายตรวจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ได้ร่วมบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านปราบปรามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ประจำจุดบริการประชาชน ตชด.117 บ้านท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พร้อมกับมอบถังน้ำแข็งและเครื่องดื่มบำรุงกำลัง โดยมี ร.ต.ท.สายรุ้ง พยัคฆะ ผบ.มว.ตชด. 117 เป็นผู้รับมอบ ผลการปฏิบัติงานสามารถจับกุมผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ได้จำนวน 2 ราย


  • 2404001.jpg
  • 2404002.jpg
  • 2404003.jpg
  • 2404004.jpg
  • 2404005.jpg
  • 2404006.jpg