วันข้าราชการพลเรือน และกิจกรรมข้าราชการจิตสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 1 เมษายน 2562 นางสาวสุพัตรา เพชรดี สรรพสามิตพื้นที่ตราด พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง จัดกิจกรรมข้าราชการจิตสาธารณะ ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562


 • 1April0001.jpg
 • 1April0003.jpg
 • 1April0004.jpg
 • 1April0005.jpg
 • 1April0006.jpg
 • 1April0007.jpg
 • 1April0008.jpg
 • 1April0009.jpg
 • 1April0010.jpg
 • 1April0011.jpg
 • 1April0012.jpg
 • 1April0013.jpg
 • 1April0014.jpg
 • 1April0015.jpg
 • 1April0016.jpg
 • 1April0017.jpg
 • 1April0018.jpg