กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวสุพัตรา เพชรดี สรรพสามิตพื้นที่ตราด พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างร่วมกับอบต. บางปิดจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อพัฒนาสถานที่สาธารณะ พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ บริเวณชายหาดอ่าวตาลคู่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จ.ตราด

 

 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 012.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 •  017.jpg
 • 020.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg

 


 • 001.jpg