โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ตราด ได้เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร จังหวัดตราด

S__48087056.jpg

S__48087049.jpg

99191.jpg

S__48078896.jpg

S__48078887.jpg


  • S__48087056.jpgS__48087049.jpg
  • 99191.jpg
  • S__48078896.jpg
  • S__48078887.jpg