กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นางสุพัตรา เพชรดี สรรพสามิตพื้นที่ตราด พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียนตชด.บ้านท่ากุ่ม และบริจาคถังน้ำให้แก่อบต.บางปิด อำเภอแหลมงอบ


 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg