เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบ 85 ปี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราดได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดี 
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านท่ากุ่ม จังหวัดตราด

12.289801, 102.653131


  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg