ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผล ตรวจมาตรฐานการให้บริการ

นางชนานันต์ วันแอเลาะ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผล ตรวจมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด และพื้นที่สาขา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560


  • IMG_0404.JPG.jpg
  • IMG_0405.JPG.jpg
  • IMG_0406.JPG.jpg
  • IMG_0407.JPG.jpg
  • IMG_0408.JPG.jpg
  • IMG_0409.JPG.jpg
  • IMG_0410.JPG.jpg;