สรรพสามิตสานสัมพันธ์ เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราดร่วมกับอบต.บางปิดจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ตำบลบางปิด ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้านปากคลอง ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด


  • 2FCD4947-9ECE-42E1-A55A-95DC2EDB7E9F.jpg
  • 464478F3-5523-43BF-A4F6-EE0112F44A61.jpg
  • B1E83609-D99C-4D2A-8D14-C5269E809916.jpg
  • E1EB04D6-4613-4C9D-8E27-934EC3EBBF29.jpg