เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  
  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด

เลขที่ 226 ถนนหลักเมือง ตำบลบางพระ
อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ 0-3951-1253
โทรสาร 0-3951-1253 
Email : trad@excise.go.th
พื้นที่รับผิดชอบ ตลอดพื้นที่จังหวัดตราด
Map :
12.241342, 102.513547


  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราดสาขาเมืองตราด

เลขที่ 226 ถนนหลักเมือง ตำบลบางพระ
อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ 0-3951-1254
Email : e72405@excise.go.th  
Facebook
พื้นที่รับผิดชอบ อ.เมือง อ.คลองใหญ่ และ อ.เกาะกูด
Map:
12.241342, 102.513547


  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราดสาขาเขาสมิง

เลขที่ 115/26-27 ถ.แสนตุ้ง-บางกระดาน
หมู่ที่ 9 ต.แสนตุ้ง  อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โทรศัพท์,โทรสาร 0-3959-9926-7
Email : e72410@excise.go.th  
พื้นที่รับผิดชอบ อ.เขาสมิง อ.บ่อไร่ อ.แหลมงอบ และ อ.เกาะช้าง
Map :
12.367899, 102.386800


  • ช่องทางด่วนสายตรงถึงผู้บริหาร แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

นายสุชิน  พุ่มพวง

สรรพสามิตพื้นที่ตราด

โทรศัพท์ 0-3951-1253 ต่อ 724001 

1713.jpg

 ที่ตั้งหน่วยงานของกรมสรรพสามิต