เกี่ยวกับสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
  

พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเมือง
ขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองตราด อำเภอเกาะกูด และอำเภอคลองใหญ่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง
เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเขาสมิง อำเภอเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ และอำเภอบ่อไร่

  MapTrat.JPG  
   TaxMap.jpg