ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส อธิบดีกรมสรรสามิต พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง 

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง โดยมีนางสาวธนวรรณ ผดุงเดช สรรพสามิตพื้นที่ตรัง ข้าราขการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565