โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง โดยนางสาวธนวรรณ ผดุงเดช สรรพสามิตพื้นที่ตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมดำเนินงานตามโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต โดยจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ วัดหัวเขา ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง