ต้อนรับสรรพสามิตพื้นที่ตรัง

นางสาวธนวรรณ ผดุงเดช เข้ารับตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ตรัง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โดยมีข้าราชกากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับมอบนโยบาย ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง

LINE_ALBUM_ต้อนรับท่านสรรพสามิตพื้นที่ตรัง_๒๑๑๑_2.jpg