ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประชาสัมพันธ์แนะนำผลิตภัณฑ์ ขนมม่อฉี อาม่า เพื่อทำเป็นสินค้า OTOP

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง โดยคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนได้คัดเลือกสินค้า "ขนมม่อฉี อาม่า" โดยนางประจวบ ต้องเคียน เพื่อทำเป็นสินค้า OTOP ซื่งได้มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นของฝากและเป็นขนมจัดเบรคสำหรับการประชุม/สัมมนา โดยได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า สถานที่จัดจำหน่าย ราคา ของสินค้าของผู้ประกอบการรายนี้ ซึ่ง "ขนมม่อฉี อาม่า" มีจำหน่ายที่ตามสถานที่ ดังนี้

1. ณ บ้านเลขที่ 86/15 ถนนน้ำผุด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 086-2792757

2. กิจกรรม "เดิน กินชิม เที่ยว ถนนรื่นรมย์ จังหวัดตรัง" ณ ถนนรื่นรมย์ (ตลาดเซ็นเตอร์พ้อย) ซึ่งจัดให้มีขึ้น ทุกวันศุกร์ - เสาร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน (พฤศจิกายน 2563 - ธันวาคม 2564) ระหว่างเวลา 16.30 - 22.00น.

 

123515.jpg