มอบเงินบริจาคให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง โดยนางสารภี ลั่นซ้าย สรรพสามิตพื้นที่ตรัง และคณะเป็นตัวแทนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง มอบเงินบริจาคให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมสรรพสามิตครบรอบ 89 ปี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง