กิจกรรมวันสงกรานต์

วันที่ 10 เมษายน 2562 คณะข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง และพื้นที่สาขา ได้จัดพิธีวันสงกรานต์ โดยร่วมกันสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรจากสรรพสามิตพื้นที่ตรัง