พิธีทำน้ำอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง โดยการนำของ นางสารภี  ลั่นซ้าย  สรรพสามิตพื้นที่ตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา เข้าร่วมพิธีทำนำอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง