พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง โดยการนำของนางสารภี  ลั่นซ้าย สรรพสามิตพื้นที่ตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณท่าน้ำ วัดประสิทธิชัย(วัดท่าจีน) ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง