: ผู้บันทึกข้อมูล 

1..jpg
กิจกรรมวันสงกรานต์
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

1..jpg
พิธีทำน้ำอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

9.jpg
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล