1.jpg
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 แลวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดตรัง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

S__14630914.jpg
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

LINE_ALBUM_ต้อนรับท่านสรรพสามิตพื้นที่ตรัง_๒๑๑๑.jpg
ต้อนรับสรรพสามิตพื้นที่ตรัง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ฉีดฆ่าเชื้อ 24464_210514_0.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 
 : ผู้บันทึกข้อมูล