กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
Technical Development and Audit Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวกิจกรรม


การพัฒนาเครื่องตรวจสอบการจัดเก็บภาษีน้ำมัน

ดร.จิรวิวัฒน์ นิคม สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี พร้อมด้วย คณะข้าราชการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ในงาานประกาศรางวัลของกรมสรรพสามิต