กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
Technical Development and Audit Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เจตนารมณ์และเจตจำนงสุจริต

  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ Download

 

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"

  • ประกาศเจตนารมณ์ Download
  •  
     

    ประกาศเจตนารมณ์ "นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่"

    No Gift PolicyDownload