สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

479669.jpg

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

นายบัญชร ส่งสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร

1.jpg

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการการเติมสาร Marker COVERTRACE®2308

  •  

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการการเติมสาร Marker COVERTRACE®2308 โดยมีคณะผู้บริหาร สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 208 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

8.jpg

กิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2566

นายวัฒนา  กิจงาม ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้บริหารกรมสรรพสามิต เนื่องในกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย วันที่ 4 เมษายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต

 

 

14.jpg

มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของกรมสรรพสามิต เข้าร่วมงาน MOTOR SHOW ครั้งที่ 44 ในวันที่  23  มีนาคม 2566 ณ IMPACT MUANG THONG THANI  CHALLENGER 1-3

 

uatucm434817.jpg

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต เป็นผู้แทนของสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์

-->