สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

13.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายบัญชร  ส่งสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 นำข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเทิดพระเกียรติ พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566

1.jpg

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 

นายบัญชร ส่งสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

1.jpg

กิจกรรมตลาดนัดหมุนเวียนกรมสรรพสามิต

นายบัญชร  ส่งสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหมุนเวียนกรมสรรพสามิต ในวันที่ 8 สิงหาคม  2566 ณ อาคารอเนกประสงค์  ชั้น 3 กรมสรรพสามิต โดยให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการนำสินค้ามาจำหน่าย เพื่อเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

 

1.jpg

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

สำนักมาตรฐานและฬฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ได้ดำเนินกิจกรรม Excise ESG ที่ครอบคลุมท้งด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม โดยให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ออกกำลังกาย  การใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก

1.jpg

กิจกรรมจิตอาสา สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

นายบัญชร  ส่งสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 และบุคลากรของสำนักฯ ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในกิจกรรมจิตอาสาการบริจาคยาที่เหลือใช้ โดยประชาสัมพันธ์บุคคลากรในสำนัก ร่วมบริจาคยาที่เหลือใช้ ให้กับโรงพบาบาลอุ้งผาง จังหวัดตาก 

 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์

-->