สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

6.jpg

“สงกรานต์วิถีไทย สรรพสามิตร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”

นายบัญชร ส่งสัมพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ  เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ กรมสรรพสามิต ประจำปี 2567 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป  ณ บริเวณหน้าอาคารกรมสรรพสามิต และอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต พร้อมรับประทานอาหารว่างร่วมกัน ภายใต้กิจกรรม “ร่วมทาน...อาหารไทย”  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

KM รถยนต์ไฟฟ้า.png

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) เรื่อง มาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า EV 3

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

 learning_4185714.png การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) สมฐ.2.pdf รายละเอียดคลิกที่นี่

S__36782094_0_0.jpg

การประชุมระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)

นายบัญชร ส่งสัมพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 และผู้ดูแลระบบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 208 ตึก IT อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.

13.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายบัญชร  ส่งสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 นำข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเทิดพระเกียรติ พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566

1.jpg

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 

นายบัญชร ส่งสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์

-->