• ประกาศเจตนารมย์มาตราฐานการจัดเก็บภาษี
  • ประกาศเจตนารมย์มาตราฐานการจัดเก็บภาษี
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
       ข่าวประชาสัมพันธ์
       เกี่ยวกับสำนักงาน
       ประชาชน/ผู้เสียภาษี
       สำหรับบุคลากร

 
1.JPG
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_0899.JPG
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล