ภาษีสรรพสามิตรถยนต์

การประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถยนต์ และแถลงข่าว เรื่อง ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ 
 
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถยนต์เรื่อง ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ 
โดยมีนางสาวชลธาร  วิศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 และ นายวัฒนากิจงาม ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) พร้อมคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ผู้ประกอบการรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวดังกล่าว 
ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
 
 
 

  • 35662.jpg
  • 35663.jpg
  • 35666.jpg
  • 35664.jpg
  • 35665.jpg