กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)

โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 18/8/2560


  • IMG_0756.JPG
  • IMG_0814.JPG
  • IMG_0812.JPG
  • IMG_0811.JPG