สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department บัญชีรหัสรุ่นรถยนต์

001.jpg

ลำดับที่ ยี่ห้อรถ รหัสรุ่นรถยนต์ (Model Code) แบบแชสซีส์ (Chassis Model)
1TOYOTA GUN135R-CTTSHT MR0JB8DCXXXXXXXXX
2TOYOTA GUN126R-DTTHHT MR0BA3CDXXXXXXXXX
 3 MITSUBISHI KL1TEJJFPRU MMTEJKL10XHXXXXXX
 4 MITSUBISHI KL1TELJFPRU MMTELKL10XHXXXXXX
 5 TOYOTA GUN126R-BTFXHT MR0FA8CBXXXXXXXXX
  6  TOYOTA GUN122R-BTMXYT MR0EB8CBXXXXXXXXX
 7 TOYOTA  GUN123R-BTMLYT MR0CA8CBXXXXXXXXX
 8  TOYOTA  GUN125R-CTFSXT  MR0KB8CCXXXXXXXXX

TOYOTA

GUN126R-CTFHXT MR0BA3CCXXXXXXXXX 
10 TOYOTA GUN126R-DTFHXT MR0BA3CDXXXXXXXXX
11 TOYOTA GUN135R-CTTSXT MR0JB8DCXXXXXXXXX
12 TOYOTA GUN135R-CTTLXT

MR0CB8DCXXXXXXXXX

13 TOYOTA GUN126R-BTFLXT MR0DA8CBXXXXXXXXX
14  TOYOTA GUN126R-CTTHXT MR0DA8CBXXXXXXXXX
15  TOYOTA GUN120R-CTTSXT MR0JC8CCXXXXXXXXX 
16  TOYOTA GUN126R-DTTHXT MR0BA3CDXXXXXXXXX
17  MITSUBISHIKL1TELJFPRU MMTELK10MHXXXXXXX
 18 TOYOTAGUN120R-BTTLXT3
MR0CC8CBXXXXXXXXX
19 TOYOTAGUN120R-BTTLXTMR0CC8CBXXXXXXXXX
20 TOYOTAGUN122R-BTFXYT3MR0EB8CBXXXXXXXXX
21 TOYOTAGUN120R-BTTXHT3MR0EC8CBXXXXXXXXX
22 MITSUBISHIKL1TELJFPRUMMTELKL10LHXXXXXX
23 MITSUBISHIKL1TELJFPRUMMTELKL10NHXXXXXX
24 MITSUBISHIKL1TELJFPRUMMTELKL10PHXXXXXX
25 TOYOTAGUN126R-BTTLXTMR0DA8CBXXXXXXXXX
26 FORDTEKADGAYNEUBQGL1MNBPXXMAWPXXXXXXX