น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
  ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > อัตรากองทุนน้ำมัน
  

ดูประกาศย้อนหลัง clckhersm_w.gif

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าส(นำเข้า)

อัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าส(ในประเทศ)