น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
  ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ถาม-ตอบ
  
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
สถิติผลการจัดเก็บรายได้ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน , รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , แบตเตอรี่ , เครื่องไฟฟ้า , สนามกอล์ฟ , สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน