พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา

bullet1.jpg พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552 ลงวันที่ : 13 พ.ค. 2552
bullet1.jpg พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ : 01 มิ.ย. 2545
bullet1.jpg พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ : 27 ต.ค. 2544
bullet1.jpg พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ : 27 ต.ค. 2544
bullet1.jpg พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ : 09 ก.พ. 2543
bullet1.jpg พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ ลงวันที่ : 20 พ.ย. 2534
bullet1.jpg พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 ลงวันที่ : 20 พ.ย. 2534
bullet1.jpg พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ลงวันที่ : 04 มิ.ย. 2534
bullet1.jpg พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533 ลงวันที่ : 06 ม.ค. 2533
bullet1.jpg พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ [กำหนดและปรับปรุงอัตราภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน] ลงวันที่ : 28 ม.ค. 2529
bullet1.jpg พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2527 ลงวันที่ : 27 ธ.ค. 2527
bullet1.jpg พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ลงวันที่ : 10 ก.ย. 2527
bullet1.jpg พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ลงวันที่ : 10 ก.ย. 2527
bullet1.jpg พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ลงวันที่ : 10 ก.ย. 2527
bullet1.jpg พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ลงวันที่ : 10 ก.ย. 2527

 

c.pngพระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา ที่ถูกยกเลิกc.png

bullet1.jpg - ไม่มีข้อมูล -