น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์
  
35662.jpg
ภาษีสรรพสามิตรถยนต์
ส่วนฯ 3 สมฐ.2 วันที่ 28 พ.ค. 63 : ผู้บันทึกข้อมูล 

3.JPG
โครงการอภิปราย เรื่อง “การพิจารณารถยนต์ดัดแปลงที่เข้าข่ายการผลิตตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
สมฐ.2 ส่วนฯ 3 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Slide1.JPG
9th EXCISE INNOVATION AWARDS 2019

ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2562 : : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
9th EXCISE INNOVATION AWARDS 2019
ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2562 : : ผู้บันทึกข้อมูล