ศึกษาดูงานเทคโนโลยีรถยนต์กระบะ ฯ รายบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด

     ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สรรพสามิต เข้าร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยีรถยนต์กระบะ และเทคนิคใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อเพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุด รายบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ สนามขับเคลื่อนสี่ล้ออีซูซุ จังหวัดปทุมธานี 


  • S__12411016.jpg
  • Isuzu 5962_๑๙๐๙๐๕_0009.jpg
  • Isuzu 5962_๑๙๐๙๐๕_0006.jpg
  • Isuzu 5962_๑๙๐๙๐๕_0003.jpg
  • Isuzu 5962_๑๙๐๙๐๕_0001.jpg