การประชุมมอบนโยบายฯ ครั้งที่ 6/2562

ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด สมฐ.2 ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2


  • 1.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg