ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
หน้าเว็ป สัมนา นครนายก 31 สค-2 กย.61.jpg
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรขององค์กร
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าเว็ป KM ครั้งที่ 2.jpg
การจัดการความรู้ครั้งที่ 2 KM สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 (ครั้งที่ 2)
 : ผู้บันทึกข้อมูล