ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
1.jpg
สรรพสามิตเปลี่ยนบุหรี่เถื่อน เป็นยาฆ่าแมลง ลดการเผาทำลายและลดรายจ่ายเกษตรกร
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้วเว็ป.jpg
การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
เรื่อง การให้ความรู้เรื่อง แสตมป์ QR Code  สินค้ายาสูบ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
 : ผู้บันทึกข้อมูล