ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
No Gift Policy ปี 66 หน้าเว็ป.jpg
No Gift Policy 
กรมสรรพสามิต  - งดรับของขวัญ - เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ภาพนิ่ง1.JPG
การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
เรื่อง แนะนำการใช้งานระบงาน Data Analytics 
 : ผู้บันทึกข้อมูล