ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
หน้าเว็ป Km ครั้งที่ 1.jpg
การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าเว็ป เจตนารมณ์.jpg
ประกาศเจตนารมณ์ 
 : ผู้บันทึกข้อมูล