ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
กิจกรรม esg ประจำเดือนสิงหาคม 2566_page-0001.jpg
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ESG ประจำเดือนสิงหาคม  2566

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ภาพกิจกรรม ESG  เดือน กรกฎาคม 66_page-0001.jpg
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ESG ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
 : ผู้บันทึกข้อมูล