การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
เรื่อง แนะนำการใช้งานระบงาน Data Analytics 

 

การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
เรื่อง แนะนำการใช้งานระบงาน Data Analytics ณ. ห้องฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2565

 


 • ภาพนิ่ง1.JPG
 • km ครั่งที่ 2 (1).jpg
 • km ครั่งที่ 2 (2).jpg
 • km ครั่งที่ 2 (3).jpg
 • km ครั่งที่ 2 (4).jpg
 • km ครั่งที่ 2 (5).jpg
 • km ครั่งที่ 2 (6).jpg
 • km ครั่งที่ 2 (7).jpg
 • km ครั่งที่ 2 (8).jpg
 • km ครั่งที่ 2 (9).jpg
 • km ครั่งที่ 2 (10).jpg
 • km ครั่งที่ 2 (11).jpg
 • km ครั่งที่ 2 (12).jpg
 • km ครั่งที่ 2 (13).jpg
 • km ครั่งที่ 2 (14).jpg
 • km ครั่งที่ 2 (15).jpg