โครงการการจัดการความรู้ (Km) สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดการภาษี 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การศึกษาดูงานตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

โครงการการจัดการความรู้ (Km) สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดการภาษี 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2560   โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติหลักสูตร การส่งเสริมความผูกพันเรียนรู้ด้วยทักษะการสร้างงานเป็นทีม  พร้อมศึกษาดูงานและจัดการความรู้ ตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์กลางชุมชนบ้านนาตีน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ ศุนย์กลางชุมชนบ้านนาตีน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 


 • กระบี่3.jpg
 • กระบี่18.jpg
 • กระบี่6.jpg
 • กระบี่19.jpg
 • กระบี่7.jpg
 • กระบี่8.jpg
 • กระบี่1.jpg
 • กระบี่10.jpg
 • กระบี่11.jpg
 • กระบี่12.jpg
 • กระบี่16.jpg
 • กระบี่17.jpg
 • กระบี่13.jpg
 • กระบี่14.jpg
 • กระบี่12 (2).jpg