ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวผู้บริหาร
  
km 7สำนักฯ ยาสูบ 24 มีค.64.jpg
การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ภาษาอังกฤษ 11 กย.63 (1).jpg
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ "เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

csr กาญจนบุรี 1.jpg
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ได้จัดทำกิจกรรม CSR "ปลูกป่าในใจคุณ"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Km ครั้งที่ 2 (1).jpg
การจัดการความรู้  (KM) สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 (ครั้งที่ 2)
 : ผู้บันทึกข้อมูล