ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวผู้บริหาร
  
กิจกรรม esg ประจำเดือนสิงหาคม 2566_page-0001.jpg
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ESG ประจำเดือนสิงหาคม  2566

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ภาพกิจกรรม ESG  เดือน กรกฎาคม 66_page-0001.jpg
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ESG ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าเว็ป.jpg
การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
เรื่อง ตั้งวงเล่า (เหล้า)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าเว็ป วิทยากรเครื่องดื่ม .jpg
โครงการสัมมนาเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม"
 : ผู้บันทึกข้อมูล