ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวผู้บริหาร
  
1.jpg
สรรพสามิตเปลี่ยนบุหรี่เถื่อน เป็นยาฆ่าแมลง ลดการเผาทำลายและลดรายจ่ายเกษตรกร
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้วเว็ป.jpg
การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
เรื่อง การให้ความรู้เรื่อง แสตมป์ QR Code  สินค้ายาสูบ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

No Gift Policy ปี 66 หน้าเว็ป.jpg
No Gift Policy 
กรมสรรพสามิต  - งดรับของขวัญ - เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ภาพนิ่ง1.JPG
การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
เรื่อง แนะนำการใช้งานระบงาน Data Analytics 
 : ผู้บันทึกข้อมูล