การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1

การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1 เรื่อง เข้าใจยาสูบอย่างครบวงจร  

  • สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ได้มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 เรื่องเข้าใจยาสูบอย่างครบวงจรในวันที่  24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 เวลา 10.00-12.00 น. โดยมีคุณดำรงศักดิ์ วันแอเลาะ  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 28 คน

  • km 7สำนักฯ ยาสูบ 24 มีค.64.jpg
  • km 3สำนักฯ ยาสูบ 24 มีค.64.jpg
  • km 1สำนักฯ ยาสูบ 24 มีค.64.jpg
  • km 5สำนักฯ ยาสูบ 24 มีค.64.jpg
  • km 2สำนักฯ ยาสูบ 24 มีค.64.jpg
  • km 4สำนักฯ ยาสูบ 24 มีค.64.jpg
  • km 6สำนักฯ ยาสูบ 24 มีค.64.jpg