สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ "เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ"

  • สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ "เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ" ในวันที่ 11 กันยายน 2563

  • ภาษาอังกฤษ 11 กย.63 (1).jpg
  • ภาษาอังกฤษ 11 กย.63 (3).JPG
  • ภาษาอังกฤษ 11 กย.63 (2).JPG