สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ได้จัดทำกิจกรรม CSR "ปลูกป่าในใจคุณ"

  • สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ได้จัดทำกิจกรรม CSR "ปลูกป่าในใจคุณ" ณ ค่ายสุรสีห์ ทหารบก จังหวัดกาญจนบุรี ณ วันที่ 10 กันยายน 2563

  • csr กาญจนบุรี 2.jpg
  • csr กาญจนบุรี 3.jpg