ต้อนรับ ผอ.สตป. ปิยกร (5).jpg ขอต้อนรับผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ด้วยความยินดี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 นายปิยกร  อภิบาลศรี เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โดยมีคณะผู้บริหารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ให้การต้อนรับ

สมฐ.สตป.