งานสงกรานต์ รดน้ำขอพร ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

งานสงกรานต์

  • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานฯ 1 ร่วมรดน้ำขอพร ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ในวันสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2560 ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักฯ

  • สงกรานต์.jpg
  • สงกรานต์7.jpg
  • สงกรานต์4.jpg
  • สงกรานต์1.jpg
  • สงกรานต์8.jpg
  • สงกรานต์2.jpg
  • สงกรานต์3.jpg
  • สงกรานต์5.jpg
  • สงกรานต์6.jpg