กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมผู้ผลิตและผู้นำเข้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ตามโครงการระบบตรวจสอบติดตามและแกะรอย (Track & Trace) แสตมป์สรรพสามิตประเภทแสตมป์ยาสูบฯ

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ผลิตและผู้นำเข้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต และบรรยายถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการระบบตรวจสอบติดตามและแกะรอย (Track & Trace) แสตมป์สรรพสามิตประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/เลขานุการกรม ณ ห้องประชุมราชวัตร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิตเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลพระพรหม ศาลตา-ยาย ศาลเจ้าพ่อโรงต้ม และ ศาลท้าวชัยศิริเทพ พร้อมทั้ง มอบนโยบายให้แก่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 พร้อมกันนี้ บุคลากรกรมสรรพสามิตและประชาชนทั่วไปได้ร่วมบริจาคโลหิต...

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์