ช่องทางการติดต่อสอบถาม

 

 

ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน

 

megaphone.pngQ & A (ถาม - ตอบ) 

 

 

  1. ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับภารกิจของกองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

 

1.1 E-Mail: tpms_1@excise.go.th

1.2 E-Mail : tpms_11@excise.go.th (สินค้าสุรา ยาสูบ ไพ่ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่ม)

1.3 E-Mail : tpms_12@excise.go.th (สินค้ารถยนต์ รถจักรยานต์)

1.4 E-Mail : tpms_13@excise.go.th (บริการและสินค้าอื่นๆ)

 2. ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพสามิต    

megaphone.pngSocial Network

          ช่องทางการติดต่อกองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

                   fb-round-flat-512.png