กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

01.jpg

กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรม “สรรพสามิตเปลี่ยนยาสูบของกลางสู่ ‘ผลิตภัณฑ์ไล่ศัตรูพืช-ปศุสัตว์’ รับเทรนด์ ESG”

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานจัดกิจกรรม “สรรพสามิตเปลี่ยนยาสูบของกลางสู่ ‘ผลิตภัณฑ์ไล่ศัตรูพืช-ปศุสัตว์’ รับเทรนด์ ESG” เพื่อมอบของกลางยาสูบ จำนวน 3.4 ตัน และนวัตกรรมองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก นำไปแปรรูปสู่น้ำหมักชีวภาพไล่แมลงศัตรูพืช ส่งต่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมี พันเอก อำนาจ จังพานิช รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ เป็นผู้รับมอบของกลางดังกล่าว ในการนี้ ได้จัดให้มีบูธจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมยาสูบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว และเยี่ยมชมขั้นตอนกระบวนการนำยาสูบขอกลางมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกรรมของโรงเรียนทหารการสัตว์ ในการนี้ อธิบดีกรมสรรพสามิตและคณะผู้บริหารร่วมรดน้ำหมักที่ได้จากการแปรรูปยาสูบของกลางบนแปลงผักสาธิตในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต รวมถึง คณะทำงานตามโครงการศึกษา/วางแผน ESG เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

 

128797.jpg

กตส.ลดโลกร้อน ร่วมกันใช้ถุงผ้ารักษ์โลกกับกตส.

เนื่องจาก ถุงพลาสติกมีข้อเสียทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี ยิ่งมีการใช้ถุงพลาสติกมากเท่าไหร่ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลก จากการเผาไหม้ในกิจกรรมการผลิต และเผาทำลายถุงพลาสติกก็จะยิ่งสูงมากขึ้น ตามมาด้วยปัญหามากมายจากมลพิษ ชาวกตส.จึงร่วมใจและเชิญชวนร่วมกันใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนหรือถุงผ้ารักษ์โลก เป็นทางเลือก เพื่อใช้แทนถุงพลาสติก ช่วยลดขยะ ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้

 

LINE_ALBUM_เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บภาษี 66__39.jpg

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 9
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี"
ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2566
ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

S__10313831.jpg

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต"

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต"
จัดโดย สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพ สุขุมวิท ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2566

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว